Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Melhus

Navn eiendom: Melhus
Reg.nr.: 242 GNR/BNR: 68/3

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Driftsbygning 10966868 1913 Driftsbygning 1744 - 10 - 51
Sommerstue 140746479 ukjent Snekkerrom og lager 1744 - 10 - 52
Sommerfjøs 186581733 1930-tallet Båthus 1744 - 10 - 53

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Flere gravhauger fra vikingetid, og rike gravfunn fra yngre jernalder viser at gården Melhus må ha hatt en viktig posisjon på den tida. Mest kjent av gravfunna er et keltisk relikvieskrin; Melhusskrinet, som antas å ha blitt brakt hit til landet av vikinger omkring år 850 e. Kr. Andre oldtidsfunn tyder på ei svært gammel jordbrukshistorie, som strekker seg tilbake til yngre steinalder.

Gården har vært i slektas eie siden 1500-tallet. Oldefar til dagens eier skrev om bygningene på gården i 1945: Hovedbygningen blev bygd av min bestefar. Den var tekket med spon og i stedet for å spikere hver spon var det brukt ribber som bestod av tynne furufliser som blev lakt efter hvert sponlag, det blev gjort slik for å spare spiker, taket blev også varigere av det. Et tilbygg (reisverk) mot sommerstuen blev bygd av far i 1889 og verandaen av den samme i 1885…Et bur som stod syd for sommerstuen og som har årstallet 1616 byttet jeg bort i en høvelbenk. Det blev nedrevet i 1912 og opsat i Engstadmoen.

Dette er trolig samme buret som i seinere tid er flytta til Røttesmoen, der det fortsatt står.

Av beskrivelsen går det ellers fram at hovedbygninga først ble bygd ferdig opp til loftsvinduene, disse kom på i 1862. Huset var trolig ikke helt ferdigbygd før i 1871; årstallet er i hvert fall innhogd i en tømmerstokk på kvisten.

Av andre bygninger har det vært smie og bakerhus. I bekken nedenfor jernbaneundergangen har det vært både sag og kvern, som skal ha blitt mye brukt i sin tid. Det ble lagt vannledning til gården i 1845, og sør for hovedbygninga ble det anlagt hage i 1907. På "Hagabakkan" hadde der vært hage i gamle dage.

Drifta på gården i dag (2003) er melk- og kjøttproduksjon, skog, korn og salg av laksefiske. Hovedbygninga er restaurert i flere omganger. Sommerstua er i seinere tid bygd i hop med hovedbygninga.

Tilleggsopplysninger:
Endring innmeldt av Johannes Melhus 03.05.12: "Eldhuset er sannsynligvis det som omtales som sommerstua som ble bygd sammen med hovedbygn. i 1889 og er ikke revet. (Melk/kjøttprod. opphørte for 3-4-år siden)"

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus 1744 - 10 - 10 Bolighus - hovedbygning
Eldhus 1744 - 10 - 11 Revet

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 9. januar 2004.