Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Lauvli

Navn eiendom: Lauvli
Reg.nr.: 20 GNR/BNR: 13/5

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus-trønderlån 186564324 1902 I bruk som bolighus 1744-2-42
2. Driftsbygning 186564316 1930 I bruk som driftsbygning 1744-2-43
3. Eldhus/drengestue 186564278 1926 I bruk som lagerplass 1744-2-44
4. Sag 186564308 1922 I bruk som sag 1744-2-45
5. Smie 186564294 1958 I bruk som smie og garasje 1744-2-46
6. Revegård 186564251 1933 I bruk som material-lager 1744-2-47
7. Stabbur 1926 I bruk som lagerplass 1744-2-48

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Lauvli ligger nord for Skage sentrum, oppe i bakken ovenfor Skagedalen. Bygningsmiljøet er et gårdstun fra først på 1900-tallet, der mange av bygningene fortsatt står. Det var besteforeldre til dagens eier som rydda og bygde gården. Farfaren var tømrer. Han var med på større bygningsarbeider som husmorskolen og den nye hovedlåna på Hunn Østre i 1902. Som betaling for arbeidet der fikk han den gamle låna, og det er deler av denne som ble gjenreist på Lauvli. Opprinnelig alder på stuelåna antas derfor å være fra 1700-tallet. Farmora var kokke for laksefiskere. Med arbeidet som inntektskilde fikk de råd til å bygge opp gårdstunet, først ut på 1930-tallet ble gårdsarbeidet heltidsbeskjeftigelse. Tømreren var opptatt av både gjenbruk og nye byggeskikker. Dessuten skulle husa tilpasses landskapet og stå støtt, helst på berg i den ellers leirholdige grunnen. Dette preger fortsatt både bygningene og gårdstunet.

Da det ble lagt alta-skifer på stuelåna på 1920-tallet, ble steinen rodd oppover fra Namsos. 2 store vinduer midt på låna er i jugend-stil med karakteristiske krysspostvinduer og smårutede rammer øverst. Store takutstikk viser at også sveitser-stilen har inspirert tømreren. Dekorasjoner på listverk og karmer innvendig viser dessuten at han har tatt med seg noen byggetradisjoner fra heimbygda Orkdal.

Redskapshus, saga, smia og revegården danner et uttun bak det egentlige gårdstunet. Det var ikke typisk i Namdalen, men vanlig på Østlandet. Hensikten var å ha en plass for maskiner og redskaper unna hovedtunet. Bekken vest for tunet er lagt gjennom en 3-400 m lang, murt stein-grøft. Gårdfolket fikk i ettertid diplom fra selskapet "Ny jord" for arbeidet som var lagt ned på Lauvli. I dag produseres melk og korn på gården.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 13. november 2002.