Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Solheim

Navn eiendom: Solheim
Reg.nr.: 92 GNR/BNR: 82/11

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186583477 1953 I bruk som bolighus 1744-12-64
2. Verkstedbygning 186583485 1955-56 i bruk som garasje og uthus 1744-12-65

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Solheim ligger ved avkjørsel fra Sørsi-vegen like øst for Øysletta sentrum. Bygnings-snekker Magne Grongstad var med og satte opp bolighuset. Mannen til dagens eier var fra nabo-bruket, der de hadde et lite sykkelverksted. Han starta som reperatør der, og bygde seinere opp et nytt, større motorsykkelverksted ved den nye heimen. Familien levde av virksomheta i motorsykkelverkstedet, der det også ble reparert andre mindre motorkjøretøy som ble vanlig fra 1950-tallet og utover; mopeder, gressklippere, freser og lignende. Det var ikke mange verksted av denne typen, og han fikk oppdrag fra et stort omland. Ekteparet hadde også egen motorsykkel. En gang var de på ferietur på Sørlandet med sykkel og sidevogn, noe som slett ikke var uvanlig før bilen ble allemannseie.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. januar 2003.