Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Hildrum Østre

Navn eiendom: Hildrum Østre
Reg.nr.: 37 GNR/BNR: 43/72

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. eldhus/garasje 1865736 1873-1936 I bruk som garasje og uthus 1744-7-57

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen er utskilt fra gården Hildrum og ligger like ved riksvegen i Overhalla sentrum. Allerede på 1700-tallet drev "utliggerborger" Ole Pedersen Sellæg landhandel på Hildrum, der det også har vært ting-sted, gjestgiveri og skyss-stasjon. Bolighuset på Hildrum Østre er bygd i to omganger. Den eldste delen fra 1873 er ei lån, der merker på tømmeret kan tyde på at huset er gjenoppbygd av en eldre bygning. Det er muntlige tradisjoner om at tømmeret skal være fra et gammelt butikklokale som stod vest for uthuset på Hildrum Østre, der forløperen til Overhalla Spareforening (stifta 1873) skal ha starta opp. Beret Strand drev kafé og pensjonat i gammelbygget. Under stua er det en vinkjeller, murt av naturstein. Hennes nevø Johan Solum overtok i 1934. Han hadde kjøpt seg bil i 1919, trolig som én av de første i Namdalen. Bilen kom i deler med båt fra England til Trondheim, der Petter Brauten fra Grong og Asbjørn Amdal fra Skage var med og satte den sammen, før Johan kjørte den heim til Overhalla. Huset ble bygd på med et vinkelbygg i østre ende av låna da Johan overtok. Der fortsatte kona Sigrid drifta av pensjonatet og kaféen, mens Johan i de første åra kjørte lastebil for Spareforeninga. Seinere hadde han bensin-stasjon og drosjer, og han var skinnoppkjøper for Falkanger fabrikker. Det gamle eldhuset ble også påbygd med bilgarasje i østre ende. Eldhuset ble brukt til baking og klevask. Det var bygd forholdsvis stort med tanke på drifta av kaféen/pensjonatet. Hver høst kom faste bakedamer og stekte lems, klenning og potetkaker.

Dagens eier er pensjonist og bor alene i huset nå. Det er lagt et nyere tak av eternit-skifer, bordkleding er delvis utskifta og det er satt inn nye vinduer i 1.etasje på bolighuset. Ellers er både bolighuset og uthuset lite endra både inn- og utvendig. Den rikt dekorerte verandaen i sveitserstil på gammelbygget og glassverandaen på vinkelbygget er representative for sin tids byggestiler. Bolighuset er tidligere SEFRAK-regisrert.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
2. Bolighus 1744-7-34 I bruk som bolighus

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 28. november 2002.