Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Tronvoll

Navn eiendom: Tronvoll
Reg.nr.: 297 GNR/BNR: 45/14

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186574400 Gjenreist 1936 Fritidsbolig 1744 - 7 - 55
Uthus/bakerhus 186574419 1936 Lagerplass 1744 - 7 - 56

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger bak den tidligere Gansmo-butikken i Overhalla sentrum. Oldeforeldrene til dagens eier bodde ei tid på husmanns-plassen Amundmoen, også kalt Utsikten, under Grande gård, like sør for Ranembrua på andre sida av Namsen. Besteforeldrene bygde nytt hus på Ranemsletta i 1918, der også foreldrene til dagens eier seinere bodde og drev butikk. I 1936 ble husmanns-stua på Utsikten revet og flyttet med ferje over elva, og satt opp som sommerstue på eiendommen Tronvoll. Tomta er seinere fraskilt med eget bruksnr. Huset er påbygd, men den gamle tømmerkassen i 2 etasjer har bevart fasaden fra den gamle husmann-stua. Opprinnelig alder på den delen av bygninga er ukjent. I uthuset var det rom for høner og gris, og ett av romma ble brukt til bakerrom. Der er det ei murt gruve med bakerovn. Gårdkoner fra bygda var der og bakte flatbrød og lemse. Huset har vært utleid som bolighus i kortere perioder, men nå brukes det bare som feriehus av eier og hennes familie.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2003.