Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Nordtun

Navn eiendom: Nordtun
Reg.nr.: 318 GNR/BNR: 59/9

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186584651 1938 Bolighus 1744 - 9 - 42

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Risvik 59/2 ble delt i to bruk i 1938. Bruket nordøst for Hyllberget ved Eidsvatnet fikk navnet Hyllenget, som det fortsatt kalles lokalt. Navnet Nordtun har kommet til i ettertid. Eiendommen grenser mot nabogården Galguften i nord. Småbruket ble drevet på tradisjonelt vis med kyr, hest, høns, sauer og gris, og familien levde av bruket de første åra. Seinere fikk begge foreldre av dagens eier jobber utenom bruket, og drifta opphørte. Fjøset er revet, mens bolighuset er under restaurering.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 7. januar 2004.