Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Bakketun

Navn eiendom: Bakketun
Reg.nr.: 72 GNR/BNR: 69/14

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186572548 Gjenreist 1921 I bruk som bolighus 1744-11-33
2. Uthus/garasje 186572556 1955 I bruk som uthus og garasje 1744-11-34

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

På Nesset var det tre husmanns-plasser under Grande, den ene av disse var Kasper-plassen. De siste brukerne sa opp plassen i 1952. De beholdt ei stor tomt, mens jorda gikk tilbake til hovedbruket. Da dattera og hennes mann overtok eiendommen fikk den navnet Bakketun.

Fjøset ble revet i 1950. Det var nordlendinger som stod for rivingen. Materialene ble frakta til Namsos og derfra med båt nordover til Leknes i Lofoten, der det ble gjenreist som butikkbygg for Samvirkelaget.

Sommerfjøset, som stod et stykke fra sjølve gårdstunet, ble flytta til tunet og plassert oppå de gamle fjøsmurene. Dette huset er i dag uthus med vedbu, garasje og hobbyrom.

Tømmerkassen til bolighuset skal først ha vært flytta fra Bjørken i Grong til Øysletta, og satt opp som bolighus der. Andre gang ble det fløytt utover Namsen for på nytt å bli gjenreist som bolig på Kasper-plassen. Huset er restaurert og påbygd i flere omganger.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2002.