Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Granheim

Navn eiendom: Granheim
Reg.nr.: 97 GNR/BNR: 63/7

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 1865866 1932 I bruk som bolighus 1744-10-44
2. Uthus/størhus 1932 I bruk som snekkerbod/garasje 1744-10-45
3. Lekestue Sist på 1940-tallet I bruk som lekestue 1744-10-46

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Husa på Granheim ble bygd av Arne Grande, som var stasjonsbetjent på Skogmo stasjon fra Namsos-banen kom i drift på 1930-tallet. Sammen med sin første kone planla de å drive kafé og pensjonat, men hun døde tidlig og denne virksomheta kom knapt nok i gang. Skogmo ble på denne tida et trafikk-knutepunktet mellom jernbanen og bussforbindelsen til Ytre Namdal. Bygningene på Granheim bærer preg av at de var bygd med tanke på utleie og kafé-drift. Bolighuset er forholdsvis stort, med opprinnelig fem soverom i 2. etasje. Loftet ble i en periode utleid som leilighet. I uthuset/størhuset er det et stort rom – "størhus"- som ble brukt til klesvask. Der var det en stor vedfyrt bryggepanne og innlagt vann. I andre enden av uthuset er det to utedo.

Bolighuset har et nyere påbygg mot øst (1967), der det tidligere var glassveranda. Det rommet som var tenkt til kafé, var nå blitt poståpneri. Arne Grande ble gift 2. gang med Kjellaug, og hun var først brevhus-styrer og seinere poståpner. Påbygget ble gjort for å gi bedre plass til poståpneriet.

Lekestua står slik den ble bygd på slutten av 1940-tallet, og den brukes fremdeles som lekestue. Bygningene er godt vedlikeholdt. Eiendommen ble overtatt av døtrene og er de seinere årene brukt som feriested inntil den ble solgt til nåværende eier våren 2002.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 4. februar 2003.