Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Tunheim

Navn eiendom: Tunheim
Reg.nr.: 74 GNR/BNR: 69/23

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 13874956 1900 I bruk som bolighus 1744-11-38

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger ved Namsen like øst for Ranembrua, og var opprinnelig en av to små husmannsplasser på Rønningen, under Grandemoen. Det var 3 mål jord som hørte til plassen. Med litt raksterslått omkring og hamningsrett i utmarka, kunne de fø ei ku her. Fjøset er revet, og det er bygd ny vedbu/garasje.

Han som bygde det huset som nå står på Tunheim, drev med skogsarbeide, fløting og arbeid på Skage lense, i tillegg til pliktarbeide på Grandemoen. Kona var kjent som ei dyktig sydame i Overhalla.

Dagens eier (f. 1925) overtok eiendommen i 1954, og restaurerte huset i 1957, da det ble slutt på rasjoneringen av bygningsmaterialer etter krigen. Eieren har drevet med alle typer skogsarbeide. På tomta dyrkes det rikelig med bær og grønnsaker. Huset er ombygd og påbygd i flere omganger, men har samtidig beholdt noe av sin opprinnelige form og størrelse.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2002.