Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skogvoll

Navn eiendom: Skogvoll
Reg.nr.: 57 GNR/BNR: 64/2

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 1865896 1929 I bruk som bolighus 1744-10-27
2. Uthus 1865896 1929 I bruk som garasje/vedbu 1744-10-28

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger mellom RV 760 (Bjøra-Grong) og jernbanelinja på Skogmo. Huset ble bygd av en arbeider som kom hit under anlegget med Namsosbanen. Han var steinhogger og murer, og murte bl.a. stikkrenner. I uthuset har det vært høns og gris. Muligens var det også bygd og brukt som fjøs for ei ku eller noen sauer, slik det var vanlig. I hvertfall er det bevart ei lemdør i loftetasjen på uthuset.

Huset har hatt flere eiere. En av disse jobbet som smed på bilverkstedet på Bjøra i flere år, og en annen var formingslærer. Han hadde et snekkerverksted i uthuset.

Dagens eier har arbeidet i Skorovass gruver i 30 år, og flytta til Overhalla i 1986. Han har bygd på og restaurert både bolighuset og uthuset i løpet av de siste åra. Den gamle muren under uthuset var av tørrmurt gråstein. Da det skulle ordnes med ny mur, fikk steinmuren ligge. Noe gammel telefontråd fra taugbanen til Skorovass gruver ble brukt som armering,og det ble støpt oppå og rundt den gamle muren.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.