Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Barlien

Navn eiendom: Barlien
Reg.nr.: 188 GNR/BNR: 42/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Sommerstue 186571886 ukjent lagerrom/garasje 1744 - 7 - 80

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Domkirka i Trondheim eide i katolsk tid to gårder i Overhalla; det var Barlia og Ristad. Barlia var ett bruk fram til 1631, da det ble to brukere, og i 1747 det ble utstedt bøkselbrev på et tredje bruk. Bnr. 1 var det ene av de to første bruka. Hans Barlien (født 1772), en overhallning som ble vidt kjent, hadde et av disse bruka en periode. Han var en mangfoldig mann. Blant anna bodde han ei tid i Trondheim, der han kjøpte seg bygård og dreiv med pottemakerverksted og som urmaker. Han anla også et avistrykkeri, og reiste seinere en tur til København for å studere fysikk og kjemi. I 1812 kjøpte han gården Årgård på Namdalseid og flytta dit. Han ble som den eneste bonde fra Nordre Trondhjems amt representant på det første ordentlige Storting i 1815. I året 1837 reiste han som en av de første utvandrere fra Namdalen til Amerika. På Barlibakken ovenfor tunet til bnr. 1 i dag, lå gårdsbygningene til alle de tre gårdene sammen i et klyngetun. Der er det nå reist en bauta over Hans Barlien. Gårdstuna ble flytta fra Barlibakken og bygd opp på nye plasser, visstnok ut fra ønsket om å være tryggere dersom det skulle oppstå brann. Hovedbygninga på bnr.1 skal være bygd engang først på 1700-tallet i det gamle klyngetunet oppe på Barlibakken, og så seinere flytta og gjenoppbygd i det nye gårdstunet. Det er ei tømra bygning. Alder på ytterkleding og vinduer er ukjent, men det har ikke vært utskifta så lenge dagens eier (i 2003) kjenner til. Vinduene er to-rams med 8 ruter i hver ramme i 1. etasje, og 6 ruter i hver ramme i 2. etasje. Dette var en vanlig vindustype fra siste halvdel av 1700-tallet til først på 1800-tallet (rokokko-klassisisme-stil). Huset står på en ringmur av naturstein. Med unntak av et nyere av taktekke med stålplater, er den gamle fasaden på hovedbygninga bevart. Stabburet er nyoppussa og deler av tidligere kleding i forkant er tatt vekk.Sommerstua består av en boligdel i ene delen mot sør, og ei vedbu mot nord. Boligdelen er innreda med stue/kjøkken, et soverom nede og et lite loftsrom Dagens eier (i 2003) har så vidt minner om at familien bodde der om sommeren. Først på 1950-tallet var det en familie som leide sommerstu og bodde der, og bror til dagens eier brukte huset som bolig en periode først på 1970-tallet. Gården har vært i slektas eie fra 1700-tallet. I 1932 ble det utskilt og solgt tomt til Namdal Husmorskole, som ble bygd opp like nedenfor Barlien 42/1. I dag er det Olav Duun vdg. skole, avd. Overhalla som holder til i lokalene der. Skolen forpakter også jorda på gården, og de leier ei nyere bygning med høytørke.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus - hovedbygning 1744 - 07 - 15 Bolighus - lite endret/god stand Vedlikeholdes
Stabbur 1744 - 07 - 16 Lagerrom - restaurert
Bakerhus 1744 - 07 - 17 Revet

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Bente Gunn Soeraasen 1. april 2003.