Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Lauvmo

Navn eiendom: Lauvmo
Reg.nr.: 50 GNR/BNR: 58/4

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus-stuelån 1865854 1907 I bruk som bolighus 1744-9-52
2. Fjøs 1865844 1933 I bruk som lagerplass 1744-9-53
3. Stabbur 1865845 1945 I bruk som lagerplass 1744-9-54

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Lauvmo var utskilt som eget bruk under Flasnes 58/2, og besteforeldre til dagens eier kjøpte bruket i 1907. Gårdstunet ble bygd ved vegen på Flasnes. Der var det den gang et bygdesenter med skole, butikk, bakeri og post i nærområdet. Jorda ligger et stykke unna selve gårdstunet, nærmere Bjøra, der eiendommen har et lite laksevald.

1 1918 ble Flasnes Telefonsentral etablert i stua på Lauvmo. Mor til dagens eier kom hit i 1927 for å betjene sentralen sommers tid. Hun ble gift med sønnen i huset, og de overtok eiendommen i 1940. De drev småbruket i tillegg til sentralen (til 1974), og mannen var roer for engelske laksefiskere i Bjøra om somrene.

Stuelåna ble påbygd i vestre ende etter krigen. Der ble det nytt rom for kjøkken og telefonsentralen. Verandaer ved inngangsparti ble også bygd på i ettertid, men ellers er bygningene lite endret. Jorda blir bortforpakta i dag. Eieren bor i Oslo, mens mora fortsatt bor i huset på Lauvmo.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.