Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Kvalstad skole

Navn eiendom: Kvalstad skole
Reg.nr.: 274 GNR/BNR: 22/13

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Skolehus 186571029 1931 Vevstue 1744 - 3 - 62
Uthus/utedo 1931 Uthus/utedo 1744 - 3 - 63

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

I Nordre Skage krets hadde det lenge vært uenighet om plasseringa av fastskolen. Løsninga ble et eget skolebygg på Skage i 1897, (Hunn skole) mens Nordgårdene og Håi fikk egen småskole, først i leide lokaler. Kvalstad skole var den siste av de gamle skolehus som ble bygd i Overhalla kommune.

Selskapet Ny Jord hadde kjøpt opp Nordmyra til nydyrkingsformål i 1926. Ny Jord hadde søkt Overhalla kommune om å være med på å bygge veg fra Riksvegen og over til Hammer. Men det var ikke kommunen interessert i; de ville heller ha samarbeid om en veg om Haklia, forbi Blengslia og fram til Ryggahøgda. Det var ikke Ny Jord-selskapet interessert i. Tanken om å bygge en ny skole på Kvalstad hadde vært oppe i denne tida, men det ble utsatt fordi at kommunen og Ny Jord-selskapet ikke ble enig om vegbygginga. Ny Jord bygde vegen til nydyrkingsområdet på Nordmyra for egen regning i 1928.

I 1930 ble de 6 første nybrottsbruka bygd opp. Folketallet i grenda økte betraktelig da, og det var trolig en viktig årsak til at Kvalstad skole ble omsider bygd. Skolen var for 1. til 3. klasse, samla i én klasse. Fra 4. klasse gikk barna på Hunn skole. Skolen var i bruk til 1947.

Skolestua har ett klasserom, gang og kjøkken i 1-etasjen, og gangloft og et loftsrom i 2. etasje. Loftsrommet er trolig panelt i seinere tid, men for øvrig har skolestua bevart både interiør og fasade som opprinnelig. I uthuset er det tre rom; ei vedbu og to tre-seters utedo. Skolen ble gitt til Skage Speidergruppe på 1970-tallet. Da speidergruppa ble nedlagt, gikk eiendommen tilbake til kommunen. I dag (2003) disponeres skolestua av Skage bygdekvinnelag, som bruker den til vevstue.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 15. desember 2003.