Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skogset

Navn eiendom: Skogset
Reg.nr.: 323 GNR/BNR: 63/17

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Fabrikkbygning 186577477 1952 Lagerplass for sand 1744 - 10 - 66

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Bestefar til dagens eier starta produksjon av sementstein i 1946. Firmaet hadde navnet Skogmo Sementvarefabrikk. Sand ble tatt fra grustak på Fuglår og Bjørnes, i dag blir sand tatt fra Råbakkan og singel fra Nord-Fosen.

Den første virksomheta foregikk i ei tyskbrakke, som var gjenoppbygd fra tyskerleiren på Svenningmoen. Familien bodde i en privatbolig like ved. Begge disse husa er borte nå, og nytt kontorbygg er reist i samme området. I 1952 ble det bygd ny fabrikkbygning for støyperivirksomheta. Det ble brukt bare sjølprodusert sementstein både i vegger og tak – eneste treverk på bygninga er taksperrer og takstoler. Sementstein, eller Nopsa-stein, var en mye etterspurt byggevare etter krigen. Det ble brukt i alle nye fjøsbygninger på den tida. Takstein var et anna viktig produkt, som også ble brukt på alle typer bygninger. Etter hvert ble sementrør og kumringer de viktigste produkta. For denne produksjonen ble det kjøpt inn ei ny støypemaskin. Fra først på 1970-tallet ble det vanlig å bruke plastrør i stedet for sementrør, og nye maskiner og lokaler ble bygd for denne produksjonen. Med mye nydyrking på den tida, var det stor etterspørsel etter dreneringsrør. Markedet for plastrør er også blitt mindre etter hvert, så produksjonen i dag er hovedsakelig ferdigbetong. På det meste var det rundt 10 arbeidsplasser, i dag er det 6 ansatte. Firmaet har vært i familiens eie hele tida, og heter i dag (2003) Namdal Betong og Plast.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 7. januar 2004.