Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skogvoll

Navn eiendom: Skogvoll
Reg.nr.: 52 GNR/BNR: 63/40

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186588630 1940 I bruk som bolighus 1744-10-20
2. Sommerstue 1938 I bruk som lagerplass 1744-10-21

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Det var faren til dagens eier som bygde opp Galguften kassefabrikk, som var forløperen til Overhalla Industrier. Boligeiendommen ligger like ved det som nå er administrasjonsbygg og trelastlager; disse bygningene var deler av den første fabrikken. Mens fabrikken ble etablert, bodde foreldrene i det lille huset som de hadde bygd på tomta i 1938. Det store bolighuset ble bygd noe seinere, og tomta er utskilt med eget bruksnr. Det lille huset har vært brukt både som sommerstue, legekontor, utleie til boligformål og kontorlokaler. Bolighuset ble påbygd/ombygd og restaurert i 1958, og på 1960-tallet ble sommerstua og bolighuset sammenbygd med et mellombygg/garasje.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.