Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skogvoll

Navn eiendom: Skogvoll
Reg.nr.: 295 GNR/BNR: 32/33

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186571622 Trolig 1848 Bolighus 1744 - 5 - 52
uthus 186571614 1924 uthus 1744 - 5 - 53
Garasje 186571606 1942 Lagerrom 1744 - 5 - 54
Bensinkiosk ukjent lagerrom 1744 - 5 - 55

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Tomta på Skogvoll ble utskilt i 1848. Bolighuset stod tidligere oppe på bakken sør for tunet, og det ble trolig flytta dit det står nå i 1905. Bestefar til dagens eier (i 2003) overtok eiendommen i 1924. Han arbeidet først på Skage lense, men starta seinere opp med lastebil- og buss-transport. Kona var flink med blomster, noe som prega både huset og hagen. Skogvoll kalles fortsatt for "Blomsterhuset " av bygdafolket.

Deres sønn begynte også med lastebilkjøring. Da han fikk egen familie, bodde de på loftetasjen i "Blomsterhuset"

de første åra. Det ble bygd garasje med plass til to lastebiler, og de hadde bensinsalg ved siden av bilkjøringa. Sjølve bensinpumpa er borte nå, men den lille bensinkiosken står fortsatt ved utkjørsla på Sørsivegen.

Både bolighuset og de gamle uthusa er bevart omtrent uendra fra de ble bygd. Dagens eiere ønsker å beholde det gamle preget på bolighuset, både innvendig og fasade. På det eldste bildet som finnes av huset var det kvitmalt med grønne lister og karmer, slik det også er i dag. Nye tretakrenner er laga etter gammel modell. Gamle vinduer, listverk og ytterkleding er bevart.

Bekken som nå renner like øst for bygningene, gikk tidligere rett gjennom tunet, mellom uthuset og bolighuset. Da det ble gravd ut for kjeller under kjøkkenet i bolighuset, brukte de massen til å fylle igjen bekkeløpet, slik at dette ble flytta bort fra tunet.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2003.