Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Fridtun forsamlingshus

Navn eiendom: Fridtun forsamlingshus
Reg.nr.: 51 GNR/BNR: 63/12

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Forsamlingshus 186577973 1939 I bruk som forsamlingshus 1744-10-19

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Fridtun ble delvis gjenreist av et tidligere skytterhus på Fuglår, som hadde vært grendas forsamlingshus før den tid. Dette huset gikk under navnet Banken. Det var Fuglem storskolekrets, som også omfatta Himo og Amdal, som fikk forsamlingshuset bygd på Skogmo. Arne Galguften og Per Strand var pådrivere, bygningssnekker Reidar Viken var bas for snekkerlaget og det var innvielse av huset med basar på høsten i 1939. Da krigen kom, ble det forbudt med alle tilstelninger og folkesamlinger, og etter hvert tok tyskerne Fridtun til fangeleir for russiske krigsfanger. De bygde også ei brakke ved vegen foran huset. De russiske fangene ble satt til vedhogst på Groftøya ved Namsen. De var på Fridtun helt til det ble fred.

Sceneteppet ble berga før tyskerne overtok. Etter krigen kom syforeninga Dumme høners klubb i gang. De fikk samla inn penger og det første de kjøpte til huset var kopptuer, vaskebaljer og håndklær. Siden har de stadig skaffet utstyr, og i flere år hadde de også ansvaret for drifta av restaurangen. Gjennom kronerulling, inntekter fra fester og diverse dugnadsarbeid har huset blitt kontinuerlig vedlikeholdt, og det er påbygd i 2 omganger. Kjøkken, scene og garderober er oppusset i seinere tid, det er lagt nytt tak og det pågår utskifting av bordkleding og vinduer. Opprinnelig var huset bygd med åpen himling og galleri, der det bl.a. var skytebane. Seinere ble det ombygd til leilighet for pedell i 2. etasje. Huset har vært brukt til alle typer sosiale og kulturelle arrangement. Tidligere var det også både bygdekino og teater, noe som er slutt nå. Fridtun A/L er et av få forsamlingshus som fortsatt jevnlig arrangerer bygdefester for ungdom, og huset blir ellers mye brukt både til private arrangement, bingo og andre tilstelninger i grenda. Hver 17. mai har det vært arrangement alle år etter krigen. Et andelslag av beboerne i grenda står som eier og driver av huset.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.