Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Møkkelgård

Navn eiendom: Møkkelgård
Reg.nr.: 79 GNR/BNR: 79/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus- stuelån 186582527 Gjenreist 1914 I bruk som kårbolig 1744-12-39
2. Stabbur 1940-45 I bruk til utleie for laksefiskere 1744-12-40

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Møkkelgård er omtalt i skriftlige kilder fra 1590. Den har trolig vært en forholdsvis stor sentrumsgård på Øysletta. Fra gården har det vært utskilt nye bruk, som i senere tid delvis er lagt tilbake til hovedbruket. Den gamle stuelåna var opprinnelig hovedlåna på gården Skistad, som ble revet og bygd opp på nytt på Møkkelgård. Huset ble da bygd noe høyere enn opprinnelig. Bestefaren til dagens eier var fra Vågå i Gudbrandsdalen. Han kom som lærer til Øysletta. Gården kjøpte han i 1925 og dreiv denne ved siden av lærerjobben. Han var lærer på Øysletta i 42 år. Da han kjøpte var huset utleid i forbindelse med anlegget av Namsos-banen, fram til 1933 da anlegget flyttet nordover til Namsskogan. Familien bodde da i ei sommerstue som stod på gården. På de fleste gårdene på Øysletta ble det bortleid rom til arbeidsfolket som fulgte jernbaneanlegget.

På Øysletta var det også et meieri, som ble nedlagt rett etter krigen. I en periode var det 37 gårder som leverte melk dit. I dag er det bare 4 bruk som leverer melk fra Øysletta.

Stuelåna på Møkkelgård ble restaurert i 1979. Da ble den bygd på i lengderetning mot øst, og med nytt inngangsparti inn mot gårdstunet. Stabburet ble bygd for korntørking under krigen. I dag leies det ut under lakse-sesongen til fiskere som kommer tilbake år etter år. De har satt seg sterkt imot at buret skal rives!

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2002.