Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Åsve

Navn eiendom: Åsve
Reg.nr.: 326 GNR/BNR: 75/12

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186571649 1950 Bolighus 1744 - 11 - 48
Uthus 186571649 1950 Uthus 1744 - 11 - 47

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Det var foreldrene til dagens eiere (i 2003) som bygde opp heimen på Åsve. Mora, som fortsatt bor i huset, kom fra en av gårdene i Grandaunet. I tillegg til husmorjobben tid tok hun på seg all slags leiearbeid på gårder rundt om i bygda, som rundvasking, åkerarbeid og ellers forskjellig slags tungarbeid som folk trengte hjelp til.

Faren var skogsarbeider om vinteren, og jobba ved Skage lense om sommeren, i likhet med mange andre av de som bosatte seg langs Sørsivegen utover 1900-tallet.

Tomta til Åsve er utskilt fra en av gårdene i Grandaunet, som hadde eiendommer ned mot Namsen.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 7. januar 2004.