Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Rønningen

Navn eiendom: Rønningen
Reg.nr.: 71 GNR/BNR: 69/5

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1: Bolighus 186572750 1895 I bruk som bolighus 1744-11-31
2. Uthus 186572742 I bruk som uthus 1744-11-32

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Rønningen ligger mellom sørsi-vegen og Namsen, like øst for Ranembrua. Der var det opprinnelig to små husmanns-plasser under Grandemoen.

Da eiendommen kom på salg, ble den kjøpt av Sigvald Grande, som hadde vendt tilbake etter et opphold i Amerika. Huset ble bygd av Hilmar Grande. Rønningen har skiftet eiere flere ganger.

I perioden 1932-1947 bodde Arne Grande med sin familie der. Han arbeidet på Skage lense, og tok på seg skogsarbeide om vinteren. Sønnen Paul forteller: Vi hadde to sauer, gris, mange høner og kalkuner. Kalkunene ble brukt til ruginga, fordi en kunne legge så mange flere egg under disse enn ei alminnelig høne.

Huset har nettopp skiftet eier og er under oppussing.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2002.