Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Langmo

Navn eiendom: Langmo
Reg.nr.: 273 GNR/BNR: 24/14

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186569229 1934 Bolighus 1744 - 3 - 58
Driftsbygning 186569210 1934 Lagerrom/garasje 1744 - 3 - 59

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Langmo var ett av bureisingsbruka som ble rydda og bygd opp på Tranmyra på 1930-tallet. Selskapet Ny Jord kjøpte opp parseller fra omkringliggende gårder i området og solgte ut til bureisingsformål, noe som førte til at det ble ca.30 nye bruk her i løpet av bureisingsperioden.

Det var foreldre til dagens eier (i 2003) som starta opp på Langmo. Her ble det dyrka opp ca. 50 mål jord, der det i utgangspunktet var skog på sandjord. Tømmeret ble brukt til bygningsmaterialer. Bygningsnekkerene Håkon Helmersen og Per Sellæg var med og satte opp husa.

Med unntak av et nyere tilbygg og utskifta vinduer på bolighuset og nyere taktekke på fjøset, står bygningene i gårdstunet slik de var da de ble bygd. Både fjøs og bolighus ble bygd ganske likt på nybrottsbruka. På Langmo fikk de et byggelån på 3500 kroner, som skulle rekke til begge bygningene. Gårdsdrifta besto hovedsakelig i produksjon av kjøtt og melk, og de fleste hadde anna arbeid i tillegg til bruket. Bureiseren på Langmo arbeidet på jernbanen, og var på skogsarbeid om vinteren.

Jorda blir bortforpakta til en av nabogårdene i dag.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 15. desember 2003.