Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Nymo

Navn eiendom: Nymo
Reg.nr.: 39 GNR/BNR: 50/36

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186578589 1953 I bruk som bolighus 1744-8-25

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Bygningsmiljøet er husrekka langs RV 17 på Himo-moen, som ble bygd i åra etter siste verdenskrig. Tomtene var på ca. ett mål, og de ble bebygd fortløpende etter hverandre oppover langs vegen. Noen av de første husa er bygd av materialer fra tysk-brakkene.

Huset på Nymo ble gjenreist av ei tømrabygning fra 1825. Også taktekke av semenstein ble brukt på nytt, og gamle dører ble brukt i kjelleren. I etterkrigsåra var det restriksjoner på bygningsmaterialer. Det var kvoteregulert, og derfor var det en fordel å ha noe sjøl for å få byggetillatelse. Fra midten av 1950-tallet ble det mindre restriksjoner og lettere tilgang på materialer.

Huseeieren har bygd huset sammen med sin svigerfar. Det ble ikke brukt andre tegninger enn det som de risset opp sjøl. I uthuset hadde familien gris, og på tomta ble det dyrka grønnsaker, poteter og bær til eget bruk.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 28. november 2002.