Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Fagerli

Navn eiendom: Fagerli
Reg.nr.: 153 GNR/BNR: 26/49

Registrerte bygninger:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Fagerli ble utskilt fra Myrmo i 1894, og lensmann Svein Tetli bygde da opp bruket og gårdstunet. Plassen ble solgt allerede i 1902 til hans etterfølger som lensmann, Sefanias Flotten. Han hadde kontoret sitt i hovedbygninga på gården. Sefanias ble skutt og drept i 1906, under et forsøk på å pågripe en ransman som var ettersøkt for innbrudd og ran i kirkene i distriktet.

Sønnen Sverre overtok Fagerli i 1919. I 2003 er det hans barnebarn som har gården. Drifta på gården i dag er melk- og kjøttproduksjon.

Hovedbygninga og stabburet i Fagerli er fra den første bureisinga på bruket. Bolighuset er en sjelden type i bygda. Hustegninga som ble brukt var et såkalt "Sørlandshus," som skiller seg fra typiske trønderlåner blant anna ved at det er bygd lavere og bredere. Huset er i 1 ½ etasje, med små vinduer like under takutstikk på langveggene. For øvrig er de profilerte takåsene under et stort takutstikk, liggende vestlandskleding og kraftig, profilert listverk over vinduer bevart. Det er også den gamle grunnmuren; en ringmur av bruddstein, fundamentert på tømmerbru. Ellers er det nyere taktekke, utskifta vinduer i 1. etsaje og et nytt verandapåbygg på kortvegg mot vest.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus 1744 - 04 - 16 Bolighus
Driftsbygning 1744 - 04 - 17 Revet
Stabbur 1744 - 04 - 18 Lagerrom - restaurert

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 8. januar 2004.