Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Berg

Navn eiendom: Berg
Reg.nr.: 7 GNR/BNR: 5/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Driftsbygning 1865898 1954 I bruk som driftsbygning 1744-1-29

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger ved enden av kommuneveg som tar av fra Fv 431. Vest for gården er Nordalselva, og i øst er turområdet der et Widerø-fly styrtet i 1993. Det er satt opp ei informasjonstavle på ulykkes-område (men selve informasjonen mangler ! )

Landskapet er en blanding av skogåser, leirdaler og dyrkaområder. Bebyggelsen, som hovedsakelig er gårder, ligger forholdsvis spredt i området. Berg hadde seter ved Nordalselva, der det også har vært fløyterdam og kvern. I selve gårdstunet står fortsatt den gamle stuelåna fra 1890. Alt gammelt inventar i huset måtte brennes etter en difteri-epidemi på 1930-tallet. Huset er satt i stand, og den påbygde kårenden fra 1950-tallet brukes fortsatt som bolig. Fjøset er bygd nede i et dalsøkk , dette var fordi at det skulle være lettvint å få vann dit i et landskap med mange motbakker. Det er satt opp nytt bolighus i tunet.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Stuelån 1744-1-11 I bruk som bolighus Skal bevares

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 12. november 2002.