Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Hammer

Navn eiendom: Hammer
Reg.nr.: 269 GNR/BNR: 17/7

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186567803 1925 Fritidsbolig 1744 - 3 - 50
Uthus/vedbu 186567811 ukjent uthus/vedbu 1744 - 2 - 51

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger i krysset mellom vegene til Vannabo og Haklia. Bygningsmiljøet er en blanding av gårdsbebyggelse og frittstående bolighus.

Den første eieren var gårdkone på Hammer 17/3. Hun ble tidlig enke, og klarte ikke å beholde gården. Huset ble bygd som bolig for henne og tre av barna. De bodde i 1. etasje, mens andre etasje var utleid til en anna familie. Eiendommen ble solgt til en bygningssnekker i 1951, og dagens eier (i 2003) kjøpte den i 1989.

Huset ble påbygd med et tilbygg for bad og gang først på 1960-tallet.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 15. desember 2003.