Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Overhalla Flerbrukshus

Navn eiendom: Overhalla Flerbrukshus
Reg.nr.: 199 GNR/BNR: 46/30

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Nærings- og forretningsbygning 140745642 1886 - 1952 Flerbrukshus 1744 - 7 - 70

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Den eldste del av bygninga var Overhalla dampmeieri, som kom i drift med produksjon av smør og ost i 1886. Meieriet gjorde seg tidlig bemerket, og fikk under ei utstilling i Kristiania i 1892 tildelt et sølvkrus for beste smør. Meieribygninga ble kjøpt av Bøndenes Salgslag i 1952, og det ble da satt i gang med ominnredning til to butikklokaler, med kjøtt- og melkeutsalg i meierihallens sørlige del og innredning til fryserom i nordre del. Videre ble det innreda leilighet i begge etasjer i byggets vestre del.

På slutten av 1960-tallet bygde BS på et tilbygg for garasjer og lagerrom. BS avvikla virksomheta på slutten av 1970-tallet, og Overhalla landbrukslag overtok bygninga. Lokalene ble utleid til forskjellige virksomheter som blant anna lokalavis, firma for reklame- og konsulentvirksomhet, husflid og brukskunst.

Selskapet Vangen A/S ble stifta, og formålet var å drive med salg til landbruket. Bygninga ble totalrenovert i 1997, da det ble skifta gulv, tak, vegger og vinduer og satt inn et nytt klimaanlegg. Det er lagt vekt på å bevare noe av den gamle stilen på fasaden.

Selskapet Overhalla Næringsbygg A/S overtok bygninga i 2002. Det er et eget styre for den daglige drifta av bygget, som omfatter utleie av lokaler i forbindelse med diverse arrangemet etc.

Virksomhetene i dag er utleie til Mental Helse, Frivillighetssentralen, ei husflidsbedrift og utleie av leilighet i 2. etasje. Selskapet har planer om videre oppussing.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Meieribygning 1744 - 05 - 35 Utleielokale

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 8. januar 2004.