Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Storem

Navn eiendom: Storem
Reg.nr.: 90 GNR/BNR: 82/14

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186583590 1925 I bruk som bolighus 1744-12-60

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Huset ligger ved avkjørsel fra fylkesvegen, i et bygningsmiljø av gårds- og boligbebyggelse øst for Øysletta sentrum. Den første eieren var jernbanemann, og siden huset ble bygd da anlegget med Namsos-banen pågikk, hadde han trolig arbeid der. Dagens eier overtok huset i 1987, og siden da har huset gjennomgått omfattende restaurering både inn- og utvendig.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. januar 2003.