Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Nermoen

Navn eiendom: Nermoen
Reg.nr.: 308 GNR/BNR: 46/21

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186572890 1947 Bolighus 1744 - 7 - 86

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Under siste verdenskrig bygde tyskerne fire brakkeleire i Overhalla; på Hunn, Ranemsletta, Svenningsmoen og en fangeleir på Svartvollen, i tillegg til en del enkeltanlegg. Bare på Svenningsmoen, som på folkemunne ble kalt "Stor-Berlin" var det bygd 45 hus av tyskerne.

Etter krigen overtok Staten ved "Direktoratet for fiendtlig eiendom" bygningsmassen etter tyskerne. De hadde ansvaret for salg av eiendommene, gjennom Fylkesforsyningsnemnda som var den regionale instans. I Overhalla kjøpte kommunen 17 forskjellige bygninger, bl.a. offisesersmessa som ble Herredshus. Idrettslaget kjøpte "Gimle," som hadde vært fest – og forestillingslokale for de tyske soldatene. Rekreasjonsheimen ble kjøpt og brukt som konfeksjonsfabrikk i mange år etter krigen.

Mange av brakkene ble for øvrig solgt til privatfolk som var i ferd med å bygge hus, både bolighus og uthus. Lembrakkene var lette å demontere, og dessuten var det streng rasjonering på bygningsmaterialer til et godt stykke utpå 1950-tallet. Tilgang til "egne" materialer var ei forutsetning for å få byggelån i denne perioden. Tyskerbrakkene ble solgt under en storauksjon på Gimle, som varte i hele ti dager i desember 1945.

Bolighuset på Nermoen var et av de første i husrekka langs Rv 17 på Svenningsmoen, som ble bygd opp av lemmer fra tidligere tyskerbrakker. Dagens eiere (i 2003) kjøpte eiendommen i 2001.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 5. januar 2004.