Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Solvang

Navn eiendom: Solvang
Reg.nr.: 61 GNR/BNR: 63/27

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 1865779 1953 I bruk som bolighus 1744-10-35
2. Uthus/garasje 1865779 1953 I bruk som uthus 1744-10-36

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Foreldre til dagens eier bygde huset. Faren var sagbruksdarbeider, først på Galguften kassefabrikk og seinere Overhalla Industrier. Mora var pedell på realskolen, mens denne var på Fuglum.

Faren kom til Overhalla under krigen, da 75 % av befolkninga i Finmark ble evakuert. Grunnen til at han kom akkurat hit, var at en slektning hadde flyttet til Overhalla før krigen. Sjølve evakueringa gikk fort og dramatisk for seg. Tyskerne deporterte folket, før husa ble satt i brann. Flere av de som kom til Overhalla ble boende her.

Det var morfaren til dagens eier som satte opp huset, og det ble brukt tegninger fra husbankens Typehuskatalog.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.