Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Himo

Navn eiendom: Himo
Reg.nr.: 214 GNR/BNR: 50/3

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Sommerstue 186588010 Ukjent Lagerrom 1744 - 8 - 31

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Himo-gårdene har gjennom tida vært oppdelt og sammenslått i flere omganger, i dag er det 4 bruk og aktiv jordbruksdrift på alle bruka. Bestefar til dagens eier (i 2003) kjøpte Himo 50/3 i 1917. Bnr. 4 ble kjøpt til og slått sammen med bnr. 3 i 1970. Drifta i dag er melk, kjøtt og potet.

I gårdstunet på bnr.4, rett sør for sommerstua, stod det tidligere ei bygning der det ble drevet butikk på 1800-tallet. Sommerstua ble brukt som sommerbolig til først på 1950-tallet, da det ble bygd ny hovedbygning på gården. Den ble også utleid til anleggsfolk under arbeidet med Namdalsbanen. I 1. etasje er det 3 rom; stue/oppholdsrom, gang/kjøkken med grue i midtparti og et arbeidsrom der det blant anna ble separert melk. Fra gangrommet var det trapp opp til loftet. Opprinnelig var det torvtak på sommerstua. Gamle torams vinduer med 8 ruter i hver ramme var i bruk fra slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Driftsbygning 1744 - 08 - 17 Revet
Bolighus 1744 - 08 - 16 Revet

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 9. januar 2004.