Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Enger

Navn eiendom: Enger
Reg.nr.: 13 GNR/BNR: 10/19

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186562453 1931 I bruk som bolighus 1744-2-30

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger i Skage-dalen like vest for butikk-området i Skage sentrum. Bygningsmiljøet består av nyere boligbebyggelse langs vegen og et gårdsmiljø oppe i bakken ovenfor boligene. På eiendommen var det både fjøs, uthus og vedbu. Disse er revet, og det er bygd en ny garasje. Faren til dagens eier, "han Harald på Enger" var slakter, og tok ellers på seg forskjellig slags arbeid. I fjøset hadde de ei ku, sauer, gris og høner. Plassnavnet Enger brukes fortsatt av eldre folk i nærområdet.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 13. november 2002.