Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Fornes

Navn eiendom: Fornes
Reg.nr.: 144 GNR/BNR: 28/26

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Driftsbygning 186591637 1922 Lagerrom 1744 - 4 - 86
Bakerhus 186591647 1920-tallet Garasje 1744 - 4 - 87

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Det var besteforeldre til dagens eier (i 2003) som bygde opp gårdstunet på Fornes. Eiendommen var utskilt fra Mælen, der bestemora kom fra. Bestefaren hadde vært i Amerika før han kom tilbake og starta som gårdbruker. Han hadde med seg nye impulser derfra, noe som særlig vises ved på byggestilen på fjøset. Fjøstaket; et såkalt mansardtak (med "knekk") er det eneste av sitt slag i bygda. Bortsett fra nytt taktekke, er det gjort svært få endringer på fjøset.

Hovedbygninga var opprinnelig ei lita trønderlån, som er påbygd med ei vinklefløy mot sør og i lengderetning mot øst. På kortvegger mot øst og sør er det verandautbygg på begge etasjer, med takoverbygg. Det er også to nye tilbygg ved inngangsparti mot hovedleilighet og kårleilighet. Huset er for øvrig restaurert med nye vinduer, bordkleding og taktekke. Uthuset var bygd og brukt som bakerhus, men er i seinere tid brukt som traktorgarasje. Drifta på gården i dag er kornproduksjon, og noe salg av laksefiske. Det er ingen dyr i fjøset nå.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus - hovedbygning 1744 - 04 - 05 Bolighus - restaurert

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 8. januar 2004.