Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Bakkejord

Navn eiendom: Bakkejord
Reg.nr.: 288 GNR/BNR: 28/38

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 1934 Bolighus 1744 - 4 - 66
Uthus/vedbu 1967 Uthus 1744 - 4 - 67

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Bakkejord er utskilt fra gården Solbakken på Mælen. Huset ble bygd for ei av døtrene på Solbakken og hennes mann, som var lærer. Han likte å holde på med litt snekkering på si`. Da han bygde vedbua var han tydelig opptatt av å bruke gamle materialer, noe som fortsatt vises på en særprega blanding av ulike dimensjoner og bygningsdeler.

Under storflommen i 1982 stod vatnet 1 meter over golvet i bolighuset, og det ble flomskada. Eiendommen ble kjøpt tilbake av tidligere eier på Solbakken først på 1990-tallet. Han har vært opptatt av å ta vare på bygningene, og bevare den gamle byggestilen. Sønnen bruker huset som bolighus i dag (2003).

Det var kjeller under en tredjepart av bygninga. Muren her var ca. 40 cm tjukk, og støpt med treverk inni, som nå er råtna bort. Resten av grunnmuren har en "kon" form; den smalner av oppover. Under muren var det lagt ei bru med bruddstein. Enkelte av bruddsteinene var så lange at de nådde i matjordlaget, og på den måten fikk tælen tak og muren ble gradvis utjekka. Det er derfor støpt ny mur under den kjellerløse delen. Huset er også for øvrig restaurert både ut- og innvendig. Nye vinduer er kopier av gamle krysspostvindu med smårutede rammer øverst. Dette er typiske vinduer for jugendstilen, som var vanlig i Norge mellom 1890 og 1920. Grunnmuren og vinduene kan tyde på en påvirkning fra jernbanens bygninger, som det ble bygd flere av i Overhalla på den tida.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. desember 2003.