Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Elvmo

Navn eiendom: Elvmo
Reg.nr.: 81 GNR/BNR: 80/4

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186583191 1929 I bruk som bolighus 1744-12-44

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Huset liger i rekka av gamle bolighus ved Øy-elva på Øysletta. Det ble bygd av en som var dreng på Stene gård. Han fikk lønn i form av tømmer til husbygginga, og materialene ble saga på Øy-saga. I nabolaget har det vært både telefonsentral, grendehus, folkebad og butikk.

Dette var det første huset på Øysletta som var bygd med full kjeller. Dette har skapt problemer i flomperioder, ved at vann fra elva renner inn i kjelleren.

Inngangspartiet ble bygd på i 1951. Uthuset har vært brukt som vevstue en periode.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 8. januar 2003.