Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Tronvoll

Navn eiendom: Tronvoll
Reg.nr.: 95 GNR/BNR: 45/5

Registrerte bygninger:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Huset ligger like øst for Ranemkirka ved Rv 17 i Overhalla sentrum. Eldste del av bygninga ble bygd av besteforeldre til dagens eier. Bestefaren stod for drifta av Trondalen Ishus A/S. Det var et aksjeselskap dannet av flere laksevald-eiere i Overhalla som eide Ishuset, og det ble levert laks dit fra hele kommunen. Der ble laksen veid opp og frosset inn, før den ble sendt videre med buss og tog til Trondheim. Ishuset var i bruk til etter krigen. Bestefaren solgte også bensin allerede fra 1920-tallet.

I 1922 overtok foreldrene til dagens eier huset, som ble påbygd med et vinkelbygg mot øst. Eierens mor og tante hadde drevet butikk på Svenning før den tid, men da ble butikken flytta til Tronvoll. Familien bodde i 2. etasje, og besteforeldrene bodde fortsatt i den eldste del av bygninga. I en periode omfattet forretningsvirksomheta salg av bensin og kioskvarer, og et stort utvalg av varer som radioer, sykler, mopeder, krustøy, sko, manufaktur og mye anna. I lokalene var det også systue, der opptil tre syersker var ansatt. Det var ei praktisk ordning; når kundene hadde vært i butikken og kjøpt stoff gikk de rett inn på systua og bestilte sying. I de vanskelige 30-årene ble det også laga dåpskjoler og liksvøper, og de bandt kranser. Butikken var i drift til slutten av 1970-tallet.

Huset stod tomt noen år etter at mor til dagens eier døde i 1981. Huset var ferdig restaurert og modernisert i 1987.

Det leies nå ut to leiligheter, mens den tredje leiligheta brukes som feriebolig av dagens eier.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
1. Bolighus 1744-7-36 I bruk som feriehus og til utleie

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. januar 2003.