Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Vårtun

Navn eiendom: Vårtun
Reg.nr.: 327 GNR/BNR: 36/7

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186586492 1925 Fritidsbolig 1744 - 11 - 50

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Det var to søstre av gårdkona på Vibstad 36/1, Anna og Ragnhild Lund, som fikk bygd bolighuset på Vårtun i 1925. De hadde arbeidet som tjenestejenter for engelske laksefiskere som bodde på Vibstad. Trolig var engelskmennene svært godt fornøyd med jobben de gjorde der, for etter laksesesongen ble jentene med de tilbake til England og fortsatte i jobben i mange år der. Da de kom tilbake hadde de lagt seg opp en del midler, slik at de fikk bygd det lille huset nede ved vegen.

I dag (2003) er det to brødre fra Vibstad som eier boligen sammen, og den blir brukt som fritidsbolig.

Med unntak av et nyere tilbygg er mye av den gamle fasaden bevart eller kopiert. Vindustypen; torams med tre glass i hver ramme, var en vanlig vindustype på små hus fra midten av 1800-tallet. Stående, pløyd staffpanel og stor takustikk var dessuten vanlig på bygninger påvirka av sveitserstil (1850-1920).

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 7. januar 2004.