Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Amdal

Navn eiendom: Amdal
Reg.nr.: 316 GNR/BNR: 52/4

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Stabbur 1869 stue/lagerrom 1744 - 8 - 37
Stabbur 1869 stue/lagerrom 1744 - 8 - 37

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Amdal 52/4, også kalt Åsvollen, ble utskilt som sjølstendig bruk i 1851.

De gamle bygningene i gårdstunet er revet, med unntak av stabburet der årstallet 1869 [Rettelse 2011: I følge Tone Saugen er riktig/innskåret byggeår 1864] er skåret inn på en takås. Oldefar til forrige eier av gården overtok etter sine foreldre i 1866, og trolig ble buret satt opp i hans tid. Det stod opprinnelig litt lenger nord i gårdstunet. Da det ble bygd ny hovedbygning sist på 1960-tallet, ble buret flytta dit det står i dag. På samme tid det innreda som ei stue, med murt peis og skorstein i teglstein, og nytt vindu på vegg mot nord. Vinduet er kopi av en gammel type, 3-rams med 6 ruter i hver ramme.

Dagens eier (i 2003) overtok gården fra 1. januar 2003, og tidligere eiere bor nå i bolighuset på andre sida av vegen. Hovedbygninga i gårdstunet blir utleid, og drifta på gården er melk- og kjøttproduksjon.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 7. januar 2004.