Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Fløttmannes

Navn eiendom: Fløttmannes
Reg.nr.: 68 GNR/BNR: 69/17

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186578759 1953 I bruk som bolighus 1744-11-26

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Fløtmannes ligger mellom elva og fylkesvegen på sør-sida av Namsen. Som navnet sier har det vært et gammelt ferjested,og en ferjemann i området. Overfarten fra Ranem til sør-sida var en del av det eldste landevegs-nettet gjennom Namdalen, som fortsatte herfra og over Øysletta til nytt ferjested på Valdskrå. Særlig etter at prestegården ble flytta fra Ranem til Grande på slutten av 1500-tallet, økte sjølsagt behovet for organisert båtfart over Namsen.

Bygningsmiljøet er enkeltstående bolighus og tidligere arbeiderbruk (Grand-plassene). Huseieren (f.1913) har vært skogsarbeider og tømmerfløter, og han har sjøl bygd huset. Han husker godt tida før Ranembrua ble bygd, og da skolebarna måtte ha båtskyss over elva: Det var mange ganger når det begynte å legge is eller i vårløysinga, at vi både måtte gå på isen og bli rodd mellom. Men vi var vant med Namsen og hadde fått beskjed hvordan vi skulle oppføre oss, og det var heller aldri noen ulykker.

I uthuset hadde de gris, som ble slaktet til jul, slik det var vanlig hos alle "stu-setteran."

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2002.