Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Namsvoll

Navn eiendom: Namsvoll
Reg.nr.: 290 GNR/BNR: 34/5

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Eldhus 186575032 ukjent Ikke i bruk 1744 - 4 - 69
Stabbur 186575040 ukjent Lagerrom 1744 - 4 - 70
Sommerfjøs 186575091 1940-tallet Lagerrom 1744 - 4 - 71

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Namsvold ligger helt ned mot Namsen, i enden av gårdsvegen som går forbi Gansmo. Bruket

ble utskilt fra Gansmo og solgt som eget bruk i 1900. Eiendommen ble solgt på nytt allerede i 1901, og det var den andre eieren som bygde opp gården og gårdstunet. Alle de første husa var flytta hit og gjennoppbygd av eldre hus som hadde stått andre steder i bygda. Den gamle hovedbygninga hadde tidligere vært garveri på Ranemsletta. Dette huset er borte nå.

I 1917 ble gården igjen solgt, da bestefar til dagens eier (i 2003) overtok. Bygningene i tunet i dag er to nyere bolighus, i tillegg til de gamle bygningene som fortsatt står; eldhuset, stabburet og fjøset.

Eldhuset er gjenoppbygd fra et hus som hadde vært brukt som sommerfjøs. På Namsvold ble eldhuset brukt i forbindelse med baking, slakting og klesvask, slik det var vanlig. Det hendte også at familien bodde der under oppussing av hovedbygninga, men det ble ellers ikke brukt som sommerstue. Stabburet stod tidligere på noen steinstabber, men på 1970-tallet blåste det ned og ble stående på bakken.

Gården er ikke i drift i dag, og jorda blir bortleid. Det er lakserett på eiendommen.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. desember 2003.