Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Sandstad

Navn eiendom: Sandstad
Reg.nr.: 279 GNR/BNR: 34/14

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus Gjenreist 1903 Bolighus 1744 - 4 - 40
Eldhus/sommerstu Ukjent uthus 1744 - 4 - 41

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Sandstad var opprinnelig en husmannsplass under Gansmoøya. Plassen, som først ble kalt "Tyvi," ble seinere sjøleierbruk, da svogeren til gårdkona på Gansmoøya kjøpte den. Han dreiv som skomaker ved siden av småbruket. Skomakerverkstedet var i 2. etasjen på bolighuset, der skomakermaskina hans fortsatt står.

Det fulgte med litt jord på bruket, og det var et lite fjøs i gårdstunet. Det vesle eldhuset ble brukt til klesvask, og sommerstid bodde familien der, slik det var vanlig. Da skulle "vinterstua" reingjøres. Under deler av eldhuset er det utgravd og murt kjeller, som trolig ble brukt til oppbevaring av poteter og andre matvarer.

Den tømra husmannstua er gjenoppbygd fra et eldre hus som tidligere hadde stått på sørsida av Namsen. I 2. etasjen er tømraveggen uten kleding; her vises gamle skjøter og mosen som ble brukt som foring mellom tømmerstokkene.

Eier av Gansmoøya har overtatt eiendommen i 2003, og bygningene leies ut.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. desember 2003.