Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Vibstad

Navn eiendom: Vibstad
Reg.nr.: 251 GNR/BNR: 36 / 3

Registrerte bygninger:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:

Bilde 1:
(Bilde mangler)
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
(Kart mangler)

Bygningsmiljø/historikk:

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Våningshus 1744 - 11 - 09 Revet
Driftsbygning 1744 - 11- 10 fjøskasse er garasje, nytt tak. Resten revet.
Vedbu og sag 1744 - 11 - 11 Lager
Bakerhus 1744 - 11 - 12 Revet
Stabbur 1744 - 11 - 13 Stabbur / lager

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Bente Gunn Soeraasen 5. mai 2003.