Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skistad

Navn eiendom: Skistad
Reg.nr.: 85 GNR/BNR: 83/3

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Driftsbygning 186581393 1952 I bruk som driftsbygning 1744-12-50

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

På Skistad er det nå tre bruk, som opprinnelig har vært én gård. Oppe på den svære, flate Brennmoen sørøst for Skistad er et av de største samlede gravfelt i Namdalen, der det blant anna er gjort utgravinger av et helt gårdstun-anlegg fra vikingetid. Dette er antatt å være gården som i 1590 ble omtalt som Moseter. Helt vest på flata er det også tufter etter en husmannsplass som ble kalt Mortenmoen. Sagnet forteller at Morten hadde bygd fjøset sitt på en gravhaug og forstyrret dermed de underjordiske som bodde i haugen.

Stuelåna på Skistad 83/3 (fra 1885) var opprinnelig to hus som er bygd sammen. På 1950-tallet ble huset jekket opp og det ble gravd ut kjeller og støpt ny grunnmur. Huset er påbygd i seinere tid, og restaurert med nytt tak, bordkleding og vinduer i 1991. Opprinnelig var det ikke verandaer ved inngangsparti, og låna var tidligere rødmalt.

Driftsbygninga på gården ble bygd enda mens det var vanlig med hestedrift, men ble umoderne etter få år da traktoren begynte å komme i bruk. Fjøset er ellers bygd om fra melkeproduksjon til sauedrift i 1984. Innredninga i hele 1. etasje er utskifta, og 2. etasje er heva.

Stabburet ble restaurert i 1994. Da ble tre-ramma under betongstabbene utskifta, og det ble lagt nytt tak og skifta bordkleding og vinduer.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
3. Stabbur 1744-12-28 I bruk som lagerrom
2. Bolighus - stuelån 1744-12-27 I bruk som bolighus

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. januar 2003.