Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Lilleberre

Navn eiendom: Lilleberre
Reg.nr.: 86 GNR/BNR: 84/2

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Driftsbygning 186583957 1923 I bruk som driftsbygning 1744-12-51
2. Stabbur 1842 I bruk som lagerrom 1744-12-52
3. Smie 186583914 ukjent I bruk til oppbevaring av smieutsyr 1744-12-53

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Lilleberre grenser mot kommunegrensa for Grong i øst. I 1590 er gården omtalt som Lilberg. Den var prestenkesete fra 1811 til 1847. Da ble gården solgt til Isak Jørum fra Grong, og siden har den vært i slektens eie. Bestefaren til dagens eier drev som smed ved siden av gårdsbruket. Smia fra hans tid står fortsatt, med jordgolvet, den gamle tømmerkassen og mye av utstyret bevart.

Den gamle stuelåna og kårhuset brant i 1960, og det ble bygd nytt bolighus da. Stabburet stod opprinnelig på gården Storem. Det er forholdsvis stort, bygd til tørking av korn og oppbevaring av mjøl. Mye av det gamle inventaret er bevart. Et skilt med årstallet 1842 og et gammelt ljåblad fra smedens tid, med et nylaga horv, dekorerer ytterveggen.

Driftsbygninga var bygd ualminnelig bred for sin tid; 10,40 m. Den er bygd på i flere omganger, slik at den har vokst i lengderetning mot nord, mens det også er tatt vekk en del mot sør. På 1950-tallet ble fjøset hevet 1,5 m, da traktoren kom i bruk på gården. Produksjonen på gården i dag er melk, kjøtt og korn.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. januar 2003.