Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skage stasjon

Navn eiendom: Skage stasjon
Reg.nr.: 19 GNR/BNR:

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Jernbanestasjon 186564782 1928 Ikke i bruk 1744-2-41

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Skage stasjon ligger like ved jernbanelinja gjennom Skage sentrum, med Solvoll ungdomshus og boligbebyggelse i nærområdet. Jernbanelinja og stasjonen er ikke lenger i bruk. Persontrafikken tok slutt i 1979, mens godstrafikken varte fram til århundreskiftet.

Stasjonene langs Namsos-banen ble bygd mindre enn det som var vanlig, på grunn av utsettelse og stadig reduserte bevilgninger til anlegget. Med unntak av stasjonen på Skogmo, var alle stasjonene av samme størrelse og format som denne på Skage.

Vinduer og dører til jernbanens bygninger ble produsert på Samsons fabrikker på Melhus, og det er disse som fortsatt er i stasjonsbygninga på Skage. Bak stasjonen ligger en betongbjelke, som ble brukt til heste-bom. På denne var det murt fast jern-ringer, som hestene ble festa i når lass-kjørerne var på stasjonen for å hente varer. Fundamentet til perongen ligger fortsatt igjen ved linja, men selve betong-dekket er flyttet.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 13. november 2002.