Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Overhalla Industrier

Navn eiendom: Overhalla Industrier
Reg.nr.: 53 GNR/BNR: 63/14

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Fabrikk-bygg 186578074 1949-50 I bruk som kontor og trelastlager 1744-10-22

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Bygninga var opprinnelig deler av Galguften kassefabrikk, som ble starta i 1940. Det ble produsert fiske- og hermetikk-kasser og vanlig trelast. Fabrikken fikk et viktig marked i Nord-Norge.

Galguften kassefabrikk vokste gradvis, slik at det etter hvert måtte bygges større drifts- og lagerbygg. I 1966 bygde eieren også et større bygg for produksjon av båter og årer på andre siden av RV 17.

Da Overhalla kommune hadde ferdigstillet industriområdet på Skogmo, sikra bedrifta seg i 1969 ei 42 dekar stor tomt og bygde der nytt høvleri i kombinasjon med takstolfabrikk. I 1971 gikk så Galguften kassefabrikk sammen med firmaet Otte Aune Sagbruk og Høvleri på Spillum, og dannet Overahalla Industrier AS. Sagbruk, høvleri og fabrikkvirksomhet skulle drives videre på Skogmo. I 1992 ble det slutt på trelastbruket, og satsningsområde ble produksjon og omsetning av boliger og næringsbygg. Det er bygd ny ferdighusfabrikk. Markedet er fortsatt hovedsakelig fra Stjørdal og nordover, og det er i dag 43 ansatte på bedrifta.

Den gamle fabrikkbygninga er i dag administrasjonsbygg og trelastlager for Overhalla Industrier. Administrasjonsbygget er helt ombygd innvendig, og begge husa er restaurert utvendig. Form og størrelse er ellers som fra starten.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.