Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Justmoen

Navn eiendom: Justmoen
Reg.nr.: 41 GNR/BNR: 60/5

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Fjøs 186584236 1933 I bruk som lagerrom 1744-9-37
2. Garasje 186584236 ukjent I bruk som lagerplass 1744-9-38
3. Sommerfjøs 1947 I bruk som leikestue 1744-9-39

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Justmoen ligger ved den rette strekninga på RV 17 vest for Røttesmo Bilverksted. Plassen ble bortfesta som husmannsplass under Røttesmoen i 1852 til tipp-tipp-oldefaren av dagens eier, og i 1933 ble oldefaren eier av bruket. Familien hadde sauer og kyr, og han var dessuten vegvokter på strekninga Bjøra – Høylandet. Etterslekta har drevet bensinstasjonen og bilverkstedet på Røttesmo.

Det gamle bolighuset på Justmoen er revet, og tømmeret fra denne ble brukt til hytte. Fra det gamle fjøset er fjøskassen med lemmen bevart, med nye tilbygg for redskapsbu/garasje mot øst og et utbygg fra 2. etasje mot vest. Den gamle garasjen står der det tidligere var ei sommerstue. Sommerfjøset står på samme plassen som det ble bygd. Opprinnelig taktekke både på fjøset og sommerfjøset var treshingel.

Dagens eiere dyrker grønnsaker og bær til eget bruk på tomta, mens jorda for øvrig blir bortleid.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 28. november 2002.