Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Mostue

Navn eiendom: Mostue
Reg.nr.: 65 GNR/BNR: 63/22

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 1865780 1946 I bruk som bolighus 1744-10-42
2. Uthus 1947 I bruk som uthus og garasje 1744-10-43

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger mellom riksvegen og Overhalla Industrier, og er en del av det bygningsmiljøet som vokste fram på Skogmo etter krigen. Sagbruk- og anna småindustri, trafikk-knutepunkt og stadig flere sentrumsfunksjoner førte også til en økt boligbygging, konsentrert langs vegen.

Eieren av Mostue var utdanna frisør, og hun hadde frisørsalong i heimen fra de flytta inn i huset og helt fram til 1990-tallet. For frisørsalongen var det viktig å bo "på strøket", og det kom folk også fra bygdene omkring. Mannen hadde arbeid på Galguften kassefabrikk, der det også ble produsert knotter til drivstoff for biler.

Seinere fortsatte han på Overhalla Industrier, med unntak av en periode da han jobbet som snekker.

Det var Magne Lysberg og Reidar Viken som satte opp huset. Uthuset ble bygd felles med naboeiendommen. Der hadde de gris, og det var utedo og vedbu. På den store tomta dyrka de poteter og grønnsaker til eget bruk.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.