Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Klykken

Navn eiendom: Klykken
Reg.nr.: 256 GNR/BNR: 73 / 2

Registrerte bygninger:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:

Bilde 1:
(Bilde mangler)
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
(Kart mangler)

Bygningsmiljø/historikk:

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Våningshus 1744 - 12 - 01 Våningshus
Driftsbygning 1744 - 12 - 02 Ikke i bruk
Stabbur 1744 - 12 - 03 Utleiehus

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Bente Gunn Soeraasen 5. mai 2003.