Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Stor-Amdal

Navn eiendom: Stor-Amdal
Reg.nr.: 317 GNR/BNR: 52/2

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Driftsbygning 186580966 1889-1965- 1975 Driftsbygning 1744 - 8 - 38

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Gården Stor-Amdal er nevnt i skriftlige kilder allerede på 1200-tallet. Da tilhørte den "Jonskirken" i Trondheim. Etter reformasjonen i 1536 ble eiendommen lagt under kronen. I likhet med det meste av krongodset i Namdalen kom gården i privat eie fra 1664. På 1700-tallet ble oberst Fredrik Hartvig Sommerschield eier av gården. Gerhard Schønning var på besøk på Stor-Amdal under sin reise i 1774, og han omtalte Sommerschield i rosende ordelag i sin reisebeskrivelse. Han skal ha vært en foregangsmann i jordbruk, skogbruk og husbygging og han fikk blant anna regulert forholdet mellom fiskere og fløytere i Bjøra. F. H. Sommerschield døde på Stor-Amdal i 1777, og ligger gravlagt under koret i Ranem kirke.

Der gårdstunet ligger i dag, var det rytterleir for det Overhaldske Kompani. Da det skulle graves for ny hovebygning i 1972, viste det seg at den gamle ridevollen hadde vært pukksatt med sprengt stein.

I 1877 ble gården delt i 2 like bruk, og oldefar til dagens eier (i 2003) overtok bruksnr. 2 da. Det gamle steinfjøset i gårdstunet ble bygd i hans tid, og årstallet 1889 er hogd inn i steinmuren. På 1800-tallet ble det bygd mange slike steinfjøs. Steinmuren var anlagt på stokkbruer, som lå direkte på bakken, og til tross for en leirholdig grunn har fjøset stått støtt.

Fjøset hadde et tømra vinkelbygg, der det var stallrom. I 1965 begynte far til dagens eier å bygge på fjøset. Da ble vinkelbygget revet, og materialene ble blant anna brukt i ei ny lembru og som takåser. Det ble da også bygd en silo inne i den gamle låven, og i følge jordstyret som var på befaring den gang var dette den første siloen i bygda. Det ble også innreda et kjølerom for jordbær, som ble produsert over en periode på 40 år på Stor-Amdal. I 1975 ble fjøset påbygd igjen, med nytt fjøsrom i forlengelsen av den gamle låven, nye silobygg og et nytt vinkelbygg mot nord.

Bygningsmiljøet for øvrig består av nyere bygninger. Drifta på gården er melk- og kjøttproduksjon, og eieren driver dessuten ei brannvernbedrift, med kontorsted på låven i gammelfjøset.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 7. januar 2004.