Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Haugly og Longløtt

Navn eiendom: Haugly og Longløtt
Reg.nr.: 75 GNR/BNR: 69/10 og 69/19

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus (Haugly) 186578953 Gjenreist 1943 Delvis i bruk til utleie 1744-11-39
2. Uthus 186578961 1943 I bruk som lagerplass 1744-11-40
3. Bolighus (Longløtt) 186579011 1953 I bruk som bolighus 1744-11-41

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Engelskmannen John Brooks kom til Grande gård på laksefiske omkring 1880, og drev fiske derfra i en rekke sesonger. Han leide ett mål tomt, der han bygde et stort bolighus; Brooks-huset, og noen mindre hus i et eget tun som ble kalt for Lille-Grande. Alle husa var bygd i samme stil. Bygningene ble i en periode brukt av kårfolket på gården. Hovedhuset ble revet og gjenoppbygd i Nord-Norge.

Bolighuset på Haugly er gjenoppbygd av det som var eldhus/sommerstue på Lille-Grande. Det ble gjenreist omtrent slik det hadde vært opprinnelig. Med unntak av ny bordkleding, ble de gamle bygningsmaterialene benyttet. Vindskier med utskjæringer er de originale fra det gamle bygget, mens noe av de opprinnelige dekorasjonene på listverk rundt vinduer ikke ble brukt på nytt. Det er profileringer på åsene under takutspring. Huset er forholdsvis høyt og smalt.

Flere boliger i området er gjenoppbygd fra hus som tidligere hadde stått på hovedgården. Dette gjelder for eksempel også bolighuset på Haugtun, som tidligere hadde vært et bur på Grande .

Det var bestefaren til dagens eier som gjenoppbygde huset på Haugly. I uthuset var det grisefjøs, vedskytte og utedo. Huset på Longløtt ble bygd av onkelen til dagens eier.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2002.